Юридичний світ / Література

Юридическая защита в IT: обучение и практика
31.01.2018
Юридическая защита в IT: обучение и практика

Актуальность такого курса в первую очередь обусловлена превышением спроса над предложением юридических услуг в IT-сфере: только 30 юридических компаний в Украине предоставляют подобные услуги, в то время как около 16 тысяч компаний занимаются разработкой IT-проектов.


Детальніше
Юридический английский: через тернии к звездам! или как стать «своим» в юридическом английском
11.01.2018
Юридический английский: через тернии к звездам! или как стать «своим» в юридическом английском

В декабре 2017 года в Академии Консалтингового Бизнеса завершился первый специализированный курс для юристов по английскому языку.
Участниками курса стали 20 практикующих юристов, заинтересованных в усовершенствовании своего английского языка.


Детальніше
Сборник решений Европейского суда по правам человека (декабрь 2016)
10.10.2017
Сборник решений Европейского суда по правам человека (декабрь 2016)

Інформаційно-методичний збірник підготовлений за результатами опрацювання рішень Європейського суду з прав людини, щодо яких до Національної школи суддів України надходили звернення Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини.


Детальніше
“Інтерактивні методи навчання у підготовці суддів”
15.08.2017
“Інтерактивні методи навчання у підготовці суддів”

У рамках українсько–канадського проекту “Освіта суддів – для економічного розвитку”, який фінансується Міністерством міжнародних справ Канади, здійснене видання навчального посібника для викладачів (тренерів) Національної школи суддів України:...


Детальніше
Вийшла друком нова монографія "Адвокати у судочинстві ранньомодерної держави Гетьманщини"
11.08.2017
Вийшла друком нова монографія "Адвокати у судочинстві ранньомодерної держави Гетьманщини"

Автори книги - доктор історичних наук, професор Віктор Брехуненко та кандидат історичних наук Іван Синяк на основі судових справ та документів з архівів Києва, Варшави і Кракова довели, що в період Гетьманщини адвокатура не тільки існувала, а й була важливим правовим інститутом, існувала змагальність процесу.


Детальніше
Doing Agribusiness in Ukraine: Legal Guidance to Foreign Investors
21.07.2017
Doing Agribusiness in Ukraine: Legal Guidance to Foreign Investors

Останні три роки частка АПК в інвестиційному портфелі міжнародних інвесторів в Україні зростає. Рівень інвестицій в сільське господарство залишається стабільним, на відміну від скорочення в інших галузях. За підсумками 2016 року ВВП агропромислового сектору склало 11,6% від загального ВВП України або 277,2 млрд грн. В середньому аграрне ВВП України за останні 5 років зростало на 26% щороку. На цьому фоні збільшився і експорт.


Детальніше
НААУ публікує збірку рішень Ради адвокатів України за 2012-2017 роки
18.06.2017
НААУ публікує збірку рішень Ради адвокатів України за 2012-2017 роки

Збірку підготовлено Секретаріатом Ради адвокатів України Національної асоціації адвокатів України.
До неї увійшли ключові рішення Ради адвокатів України з питань адвокатської діяльності та організації діяльності органів адвокатського самоврядування за 2012-2017 роки. Документи опубліковані в повній версії у хронологічному порядку.
Повний текст збірки доступний за посиланням


Детальніше
Вийшли друком методичні рекомендації з оподаткування адвокатської діяльності
14.06.2017
Вийшли друком методичні рекомендації з оподаткування адвокатської діяльності

Національна асоціація адвокатів України випустила в друк методичні рекомендації з оподаткування адвокатської діяльності.
У методичних рекомендаціях проаналізовано основні проблеми оподаткування адвокатської діяльності. Автори окрему увагу приділили порядку оподаткування доходів, отриманих адвокатом — фізичною особою, що провадить незалежну професійну діяльність.
У виданні також розглянуто особливості оподаткування діяльності адвокатського бюро та адвокатського об’єднання.


Детальніше
Получение наследства в Украине
02.03.2017
Получение наследства в Украине

Инструкции по оформлению наследства в Украине.


Детальніше
Таблиці судових рішень неоднакового застосування норм права з кредитних, сімейних, страхових та зобов’язальних правовідносин, банкрутства. Правові висновки ЄСПЛ
02.02.2017
Таблиці судових рішень неоднакового застосування норм права з кредитних, сімейних, страхових та зобов’язальних правовідносин, банкрутства. Правові висновки ЄСПЛ

Зазначена Книга продовжує серію книг присвячених упорядкованому підбору судових рішень Верховного суду України щодо неоднакового застосування норм права, що регулюють сферу кредитних, сімейних, страхових та зобов’язальних відносин, банкрутства. Головною метою книги є формування єдиного підходу для застосування норм права.
Також до цієї книги включені, на думку автора, найбільш вагомі висновки ЄСПЛ, які повинні застосовуватись в практичній діяльності.
Книга 2 містить упорядкований підбір судових рішень Верховного суду України щодо неоднакового застосування норм матеріального права та процесуального права, що регулюють сферу кредитних, сімейних, страхових та зобов’язальних відносин станом на серпень 2016 року.


Детальніше
Таблиці судових рішень неоднакового застосування норм матеріального права з кредитних та зобов’язальних правовідносин
02.02.2017
Таблиці судових рішень неоднакового застосування норм матеріального права з кредитних та зобов’язальних правовідносин

Крім посилань на конкретні судові рішення Верховного суду України в таблицях міститься правова позиція та короткий витяг з висновків Верховного суду України щодо вирішення питання неоднакового застосування норм законодавства. Для підтвердження факту неоднакового застосування норм створено окрему графу таблиці, де здійснено посилання на інші судові рішення, в яких по-різному застосовано одні й ті ж норми. З огляду на те, що висновки Верховного суду України є обов’язковими при виборі суддями норми, що підлягає застосуванню при вирішенні конкретної справи, то даний твір було створено саме для практичного використання при написанні різноманітних документів в рамках реалізації права на судовий захист. Таблиці розраховані для навчання та використання у власній діяльності адвокатів, правозахисників, суддів, студентів юридичних факультетів тощо.


Детальніше
Постоянный вид на жительство в Украине иностранцу
11.01.2017
Постоянный вид на жительство в Украине иностранцу

На сегодняшний день каждому иностранцу, который находится на территории Украины, необходимо оформить временный вид на жительство в Украине. Этот статус позволяет пользоваться всеми административными услугами доступными гражданину. Существует четка...


Детальніше
Разрешение на трудоустройство в Украине
11.01.2017
Разрешение на трудоустройство в Украине

По закону Украины имеется четкая процедура, как юридические лица могут устраивать на работу иностранцев. Самым главным условием для выполнения является наличие разрешения на трудоустройство. Оно выдается для конкретного сотрудника, который будет з...


Детальніше
Науково-практичний коментар Кодексу України про адміністративні правопорушення: Станом на 10 жовтня 2016 р.
07.12.2016
Автор: Андроник
Науково-практичний коментар Кодексу України про адміністративні правопорушення: Станом на 10 жовтня 2016 р.

У даному науково-практичному коментарі подано постатейний аналіз чинної редакції Кодексу України про адміністративні правопорушення з урахуванням останніх змін і доповнень станом на 5 серпня 2016 року. Особливу увагу приділено складам правопорушень, що зазнали змін в 2015–2016 р., а також новим складам правопорушень, запровадженим законодавцем в цей період. При підготовці коментаря широко використано положення профільних законів та підзаконних актів, які встановлюють вимоги та правила, порушення яких утворюють склади адміністративних правопорушень. У додатках до книги подано тексти актуальних інструкцій та положень, які встановлюють процедуру оформлення матеріалів про адмінправопорушення та розгляду справ про ці порушення окремими органами (посадовими особами), уповноваженими на їх розгляд. Видання розраховано на суддів, прокурорів, адвокатів, посадових осіб органів, уповноважених вирішувати справи про адміністративні правопорушення, а також студентів, аспірантів і викладачів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів та усіх, хто цікавиться питаннями адміністративно-правової відповідальності за проступки у різних сферах суспільних відносин.


Детальніше
Загальна теорія права
27.11.2016
Автор: Андроник
Загальна теорія права

Підручник із загальної теорії права (за загальною редакцією професора М.І. Козюбри), розроблений та опублікований за підтримки Координатора проектів ОБСЄ в Україні, переосмислює сучасні наукові підходи до розуміння ролі держави в процесі правотворення.
Особливу увагу підручник приділяє різноманітним аспектам прав людини та верховенства права, маючи на меті сприяння формуванню світогляду студентів-правників крізь призму загальнолюдських правових цінностей. В наявності - лише українською мовою.


Детальніше
Библиография по праву беженцев
21.11.2016
Автор: Андроник
Библиография по праву беженцев

Издание содержит библиографическое описание публикаций по праву беженцев, изданных в период с 1991 г. по настоящее время на постсоветском пространстве.


Детальніше
Прокуратура Украины и местное самоуправление: проблематика защиты
20.11.2016
Автор: Андроник
Прокуратура Украины и местное самоуправление: проблематика защиты

Рассматривается новая проблематика конституционного и муниципального права Украины – становление в сфере местного самоуправления муниципальных прав личности и актуализация необходимости их защиты. Детально исследуется проблематика защиты муниципальных прав личности прокуратурой Украины, в контексте выявления концептуальных и нормативных подходов к становлению системы защиты муниципальных прав личности в деятельности прокуратуры.


Детальніше
Кваліфікаційний (адвокатський) іспит
18.11.2016
Автор: Андроник
Кваліфікаційний (адвокатський) іспит

Вища школа адвокатури НААУ повідомляє про завершення роботи над виданням «Кваліфікаційний (адвокатський) іспит» у 17-ти книгах, що є комплексним навчальним посібником та довідковим виданням, присвяченим питанням складення кваліфікаційного (адвокатського) іспиту.


Детальніше
НПК закону України "Про виконавче провадження". Станом на 25 жовтня 2016 р.
13.11.2016
Автор: Андроник
НПК закону України "Про виконавче провадження". Станом на 25 жовтня 2016 р.

Науково-практичний коментар розрахований на державних виконавців, адвокатів, фахівців в галузі права для використання в практичній роботі, а також як навчальний посібник для студентів навчальних учбових закладів, які готують фахівців в галузі права.


Детальніше
НПК Кримінального кодексу України. Станом на 10 жовтня 2016 р.
12.11.2016
Автор: Андроник
НПК Кримінального кодексу України. Станом на 10 жовтня 2016 р.

ПРИДБАТИ ЗА ПОСИЛАННЯМ: ЦЕНТР НАВЧАЛЬНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Специфікація (Див. нижче)
Артикул:

023117

Автор

За загальною редакцією доктора юридичних наук, професора, Литвинова Олексія Мико...


Детальніше
Велика українська юридична енциклопедія : у 20 томах. Том 1: Історія держави і права України
08.11.2016
Автор: Андроник
Велика українська юридична енциклопедія : у 20 томах. Том 1: Історія держави і права України

Видання є систематизованим зводом знань про суспільний, державний лад, джерела й основні інститути права, які характеризують багатовікову історію українського державотворення.
Розраховане на науковців, викладачів, студентів вищих навчальних закладів, а також усіх тих, хто цікавиться історією держави і права України.


Детальніше
Настільна книга адвоката. Участь захисника, адвоката в кримінальному провадженні. Коментар, законодавство, судова практика
02.11.2016
Автор: Андроник
Настільна книга адвоката. Участь захисника, адвоката в кримінальному провадженні. Коментар, законодавство, судова практика

Оновлений практичний посібник для адвокатів, станом на 2.11.2016 р. Новації та нововведення в значній мірі змінили змістову частину процесуальних документів кримінального провадження, особливо на стадії досудового розслідування, і започаткували створення нових процесуальних документів. Новим КПК України закріплено ряд позитивних норм, що стосуються прав захисника. Всі новації законодавства висвітлені в новій редакції посібника.


Детальніше
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНОЇ ТЕХНІЧНОЇ ДОПОМОГИ: СТАН, ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
01.11.2016
Автор: Андроник
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНОЇ ТЕХНІЧНОЇ ДОПОМОГИ: СТАН, ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Братко І. В. Правове регулювання міжнародної технічної допомоги: стан, тенденції та перспективи розвитку : монографія / І. В. Братко ; за наук. ред. д. ю. н., проф. А. І. Дмитрієва. – Одеса : Фенікс, 2011. – 248 с. – (Серія «Міжнародне право»)....


Детальніше
Один день Ивана Денисова или районный суд (драма в двух действиях и грустная трагедия для целой страны)
09.10.2016
Один день Ивана Денисова  или  районный суд  (драма в двух действиях  и  грустная трагедия для целой страны)

Действующие лица:
Иван Петрович Денисов – судья, мужчина средних лет, одет в мантию с нагрудным знаком.
Судья – мужчина средних лет, одет в мантию с нагрудным знаком.
Второй судья – молодой человек лет 30, одет в мантию с нагрудным знаком.
Секретарь Денисова – очень молодая особа вульгарной внешности.
СБУшник – молодой человек лет 30, одет с вызывающей роскошью, ведет себя крайне развязно и нагло.
Прокурор – мужчина средних лет, одет в форму прокурора.


Детальніше
Украинская компания разработала и запустила приложение для проверки и регистрации торговых марок.
01.09.2016
Автор: "Протокол"
Украинская компания разработала и запустила приложение для проверки и регистрации торговых марок.

Первое в Украине мобильное приложение, которое позволяет бесплатно проверить торговую марку в Украине и еще 40 мира.


Детальніше
Корисні посилання
+ Розмістити посилання
Реклама
Семiнари
Популярні статті
Популярні судові рішення
Дайджести Протокол
Популярна література
Популярні події
Популярне дозвілля
Довідники