Відгуки

Публікації (26):

Ещё
Ещё
Про себе

Нотаріальна палата України (НПУ) – недержавна неприбуткова організація, що здійснює професійне самоврядування у сфері нотаріату.  Об’єднує нотаріусів усієї України і працює на підвищення професійних стандартів, захист їхніх прав і інтересів, прагне до гідного сприйняття нотаріату, його ролі і місця в юридичній і громадській системі.

Палата була створена 29 березня 2013 року, і з моменту державної реєстрації – 19 квітня 2013 року  – її членами стають всі нотаріуси, які працюють у державних нотаріальних конторах, державних нотаріальних архівах або здійснюють приватну нотаріальну діяльність. Згода нотаріуса на набуття членства в НПУ не потребується. НПУ налічує близько 7000 членів з усієї країни. Її органи управління – З’їзд нотаріусів України, Рада, Президент (Володимир Марченко), а також віце-президент і дві комісії – ревізійна і з професійної етики.

Принципи роботи НПУ – незалежність і законність, об’єктивність і неупередженість, сумлінність і чесність, повага до професії і висока культура поведінки. Наша відданість справі перетворює знання і досвід на упевненість в нотаріаті з боку українського суспільства.

Мета діяльності НПУ – об’єднання на професійній основі зусиль нотаріусів для виконання покладених на них Законом України «Про нотаріат» обов’язків і забезпечення їхніх прав, представництво професійних інтересів нотаріусів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях. Також Палата працює на втілення та застосування фундаментальних принципів системи нотаріату латинського типу, захист професійних інтересів та соціальних прав нотаріусів, сприяння підвищенню їхнього професійного рівня та надання їм методичної допомоги, захист інтересів фізичних і юридичних осіб при заподіянні їм шкоди внаслідок незаконних дій або недбалості нотаріуса.

Цінності НПУ:

Незалежність. Наша робота будується виключно на принципах законності, незалежності, помножена на переконання об’єктивності і неупередженості.

Відповідальність. Точність, безпека і надійність у всьому, що ми робимо, – результат постійного розвитку і вдосконалення умінь і навичок наших членів. Керуючись спільними цілями, ми несемо єдину відповідальність за результати нашої праці і прийняті нами рішення.

Цілісність – розуміння своєї ролі і виконання своїх суспільних обов’язків, активна життєва позиція і робота на благо кращого майбутнього України у всі часи служили нам опорою. Наша відданість справі перетворює знання і досвід на упевненість в нотаріаті з боку українського суспільства.

Оновлення – постійне вдосконалення, навчання і впровадження в щоденну практику передових рішень і технологій, незважаючи на консервативність Професії нотаріуса, – запорука довіри до нас з боку членів і суспільства. Ми уміємо жити у світі, що постійно змінюється, ми відкриті можливостям і реалізуємо іх.

Бачення НПУ:

Високі стандарти нотаріату забезпечують справедливість в суспільстві.

фото

Свідоцтва та нагороди.