Сборник решений Европейского суда по правам человека (декабрь 2016)

10.10.2017 | Организатор события: Крістенко Андрій

Інформаційно-методичний збірник підготовлений за результатами опрацювання рішень Європейського суду з прав людини, щодо яких до Національної школи суддів України надходили звернення Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини.

Видання підготовлено у формі таблиці, яка вміщує 50 рішень ЄСПЛ, та міститься інформацію щодо назви рішення Європейського суду з прав людини (українською та англійськими мовами), дати його прийняття, номеру заяви, порушених статей Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та витяги з рішень ЄСПЛ, зокрема, ті пункти рішень, на які звертав увагу Урядовий уповноважений у справах Європейського суду з прав людини у листах-зверненнях або короткий опис суті визнаного Європейським судом порушень Конвенції. 

Рішення ЄСПЛ у інформаційно-методичному збірнику розміщені у порядку хронологічному порядку надходження звернень Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини, починаючи від першого звернення. Інформація у виданні підготовлена станом на грудень 2016 року. Інформаційно-методичний збірник рішень Європейського суду з прав людини призначений для суддів, суддів- викладачів, кандидатів на посаду судді та всіх осіб, хто зацікавлений у вивченні практики ЄСПЛ та положень Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Укладачі: Фулей Т.І., к.ю.н., начальник відділу науково-методичного забезпечення підготовки суддівського корпусу Національної школи суддів України Кучів О.М., провідний науковий співробітник відділу науково-методичного забезпечення підготовки суддівського корпусу Національної школи суддів України Схвалено Науково-методичною радою Національної школи суддів України (протокол № 5 від 20 грудня 2016 року).

ВІДКРИТИ ПДФ версію документу

Популярні судові рішення
Назва події
Текст опис події: